Stock Saw

Všichni závodníci používají stejnou sériovou motorovou pilu STIHL MS C-M. Jakmile zazní signál „go“ závodníci uchopí pilu a začnou řezat dva kotouče o průměru 40 cm. První kotouč se řeže směrem dolů, druhý směrem nahoru a musí být odříznuty z kmene ve vyznačené výseči o šířce 10 cm. Zaříznutí do označené výseče nebo nekompletní doříznutí jednoho z kotoučů znamená diskvalifikaci.

Představení disciplíny

Kontakt